Miễn trừ trách nhiệm

Trang web Henkindao.com là một nền tảng hẹn hò online giúp kết nối những người độc thân có cùng mục tiêu là tìm kiếm mối quan hệ và tình yêu. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng việc sử dụng trang web này hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện và chịu rủi ro của mỗi người dùng. Trước khi tiếp tục sử dụng trang web Henkindao.com, chúng tôi khuyến nghị bạn đọc và hiểu rõ các điều khoản miễn trừ trách nhiệm sau đây. Bằng việc truy cập và sử dụng trang web này, bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân thủ các điều khoản dưới đây.

  1. Tính chính xác của thông tin: Chúng tôi cung cấp nền tảng cho người dùng tạo hồ sơ cá nhân và tương tác với nhau. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đáng tin cậy hoặc hoàn toàn của thông tin được cung cấp bởi người dùng. Mọi quyết định hoặc hành động dựa trên thông tin này là trách nhiệm của bạn.
  2. An toàn và bảo mật: Chúng tôi đã triển khai các biện pháp an ninh và bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, không có hệ thống nào là hoàn toàn an toàn và chúng tôi không đảm bảo rằng không có xâm nhập trái phép vào hệ thống hoặc việc tiếp cận, sử dụng, thay đổi hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.
  3. Hành vi của người dùng: Chúng tôi không kiểm duyệt hoặc kiểm soát hành vi của người dùng trên trang web. Bạn chịu trách nhiệm về hành vi, lời nói và hành động của mình khi sử dụng trang web Henkindao.com. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này.
  4. Nội dung và liên kết: Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web bên ngoài mà có liên kết đến Henkindao.com. Việc kết nối đến các trang web bên ngoài là do sự lựa chọn và rủi ro của bạn.
  5. Giới hạn trách nhiệm: Trong mức tối đa cho phép theo pháp luật, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát, thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng trang web Henkindao.com.
  6. Thay đổi điều khoản: Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản miễn trừ trách nhiệm này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bạn có trách nhiệm kiểm tra và tuân thủ các điều khoản mới nhất.

Chúng tôi khuyến nghị bạn đọc và hiểu rõ các điều khoản miễn trừ trách nhiệm này trước khi sử dụng trang web Henkindao.com. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận mọi rủi ro và miễn trừ chúng tôi khỏi bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trân trọng,

Ban quản trị Henkindao.com