Chính sách bảo mật

henkindao

Chào mừng bạn đến với Hẹn Kín Đáo! Chúng tôi rất quan tâm đến quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân một cách tốt nhất có thể. Chính sách bảo mật này giải thích về việc chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi.

1. Thông tin được thu thập

Khi bạn sử dụng ứng dụng Hẹn Kín Đáo, chúng tôi có thể thu thập những thông tin cá nhân sau đây:

  • Thông tin cá nhân: tên, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh…
  • Thông tin hồ sơ: ảnh đại diện, giới tính, sở thích cá nhân…
  • Thông tin về hoạt động: thông tin về việc sử dụng ứng dụng, tương tác và giao tiếp với người dùng khác…

2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Cung cấp và quản lý dịch vụ: tạo hồ sơ, tìm kiếm và kết nối với người dùng khác…
  • Tùy chỉnh trải nghiệm: cung cấp nội dung và quảng cáo phù hợp với sở thích cá nhân…
  • Nâng cao dịch vụ: phân tích và cải thiện chất lượng ứng dụng, tìm hiểu về xu hướng và thị trường…

3. Chia sẻ và tiết lộ thông tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc để bảo vệ quyền, tài sản và an toàn của chúng tôi và cộng đồng người dùng.

4. Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng cách áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp, bao gồm lưu trữ dữ liệu trên các máy chủ an toàn và sử dụng các công nghệ mã hóa.

5. Quyền và lựa chọn của người dùng

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có quyền từ chối sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích quảng cáo hoặc chia sẻ thông tin với bên thứ ba.

6. Cookies và công nghệ theo dõi

Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dõi tương tự để cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể tắt cookies trên trình duyệt của mình, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng ứng dụng.

7. Quyền riêng tư của trẻ em

Ứng dụng Hẹn Kín Đáo không dành cho người dưới 18 tuổi. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 18 tuổi một cách cố ý. Nếu bạn là phụ huynh và phát hiện rằng con bạn đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi ngay lập tức.

8. Cập nhật chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này đôi khi và chúng tôi khuyến nghị bạn xem lại nó thường xuyên. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi chúng được đăng tải trên ứng dụng Hẹn Kín Đáo.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc số điện thoại được cung cấp trên ứng dụng.

Phiên bản này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.